رفتن به مطلب

انجمن قصر رمان

اولین سایت هوشمند رمان در ایران

Button Project - rokaweb.ir بخش رمان های فروشی

قصر رمان

قصر رمان

تالار بازرس کل

زیر دسته های تالار

  1. تالار شکایات و انتقادات

    در این تالار هرگونه شکایت یا انتقادی از پلیس های انجمن دارید بازو کنید تا رسیدگی بشود.

    • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
  2. دفاتر کار پلیس

    در این تالار تمامی پلیس ها موظف هستند که تمامی کار ها و نظاراتشان را گزارش کنند. 

    • تا کنون مطلبی ارسال نشده است

0 موضوع در این تالار قرار دارد

تا کنون هیچ موضوعی در این تالار ایجاد نشده است

ایجاد اولین موضوع
×